Stefan Wulff AB
Stefan Wulff AB tillhandahåller främst tjänster inom grafisk form, layout, bildbehandling och foto. Jag är utbildad fotograf och layoutare. Min karriär som frilansare och egenföretagare började 2005. Då hade jag redan tio år i branschrelaterade anställningar. CV finner ni nedan.
Bland mina uppdragsgivare finns mindre företag som använder mig som inhousebyrå. Andra samarbetspartners är formgivare och byråer som behöver hjälp med det att göra produktionen smidig och med spetskvalitet. I alla jobb utför jag projekt- och produktionsledning. Anlitar ni mig lämnas inget åt slumpen. Slutprodukten måste alltid ha fått möjligheten att bli så bra det någonsin går.
Kontaktnätet sträcker sig från slipade formgivare till illustratörer, copywriters, korrekturläsare, webbyråer, tryckerier och allt man förenar min verksamhet med. Emellanåt tar jag även uppdrag och utbildar i Indesign, Photoshop och Illustrator. Jag är Adobe Certified Expert i Indesign.
Utöver det jag fotograferar i tjänsten så gör jag/har gjort dokumentära samt konstnärliga projekt. Under årens lopp har jag även fotograferat en del musiker och artister (pro bono). Och för att inte sitta still så fotograferar jag fåglar, fjärilar, landskap och liknande. 
Kunder, samarbetspartners och typ av uppdrag i urval
SBM Life Science (tidigare Bayer Garden)
Layout och grafisk form till förpackningar och kataloger. 
Fotografering av produkter samt bildbehandling och bildanpassning.

Lunartic AB (Magnus Lundh, grafisk formgivare)
Original och layout av flerspråkiga kataloger etc för Ds Smith (SCA Packaging). 
Fotografering av produkter samt bildbehandling och bildanpassning.

Enovis Nordic (tidigare DJO Nordic)
Original och layout av fyrspråkiga kataloger, produktblad, specialbroschyrer etc. 
Bildbehandling och bildanpassning.

EQL Pharma
Framtagning av ny grafisk profil, bildkommunikation och ny tvåspråkig årsredovisning 
(i samarbete med Lunartic AB).
Bildbehandling och bildanpassning.

RugVista
Ny form till tvåspråkig årsredovisning (i samarbete med Lunartic AB).
Originalproduktion av tvåspråkig årsredovisning.

Semenco AB
Originalproduktion av årlig katalog.

Hyresgästföreningen södra Skåne
Originalproduktion av årlig rapport.
Fotografering av personal.
 
Vellenova AB
Grafisk form, original, bildbehandling till diverse emissionsprospekt samt aktieägarbrev och liknande.

IKEA Communications
Frilansuppdrag som layoutare av årlig katalog och andra trycksaker.

Fredrik Collijn AB, Mats Pamp AB (grafiska formgivare)
Diverse original- och bildarbete.

BWT Pharma & Biotech
Fotografering av maskiner.

Batteri kommunikation
Utbildare i diverse Adobe-program.
Back to Top